info@academiaulaeducativa.com     930 130 277


Reforç escolar

Primària, E.s.o, Batxillerat

L’etapa educativa de primària és la més important per consolidar unes bases sòlides que serveixin per a tota la vida acadèmica.És per aquest motiu que creiem important a banda de treballar l’adquisició de continguts, posar també l’èmfasi a les tècniques d’estudi, per tal d’aconseguir el nostre objectiu: ENSENYAR A APRENDRE

METODOLOGIA:

• Ens adaptem al material que l'alumne/a utilitza a l’escola a més del material propi de l'acadèmia com a mitjà de recolçament.
• Estem en contacte permanent amb els pares i mares, que tenen constància de l'evolució del seu fill.
• Coordinació escola- acadèmia.
• Creació i foment d’hàbits d’estudi.
• Treball amb grups molt reduïts per a poder fer un seguiment més personalitzat de cada alumne.
 Treball constant de la motivació.
• Disposem d’una aula d’estudi gratuïta. A l’aula d’estudi podràs preparar els exàmens i fer els deures en un ambient de treball agradable i amb l’ajuda puntual dels nostres professors.

Preparació per a la Selectivitat

A l’Aula Educativa et preparem per a poder realizar 
les proves d’accés per accedir a la universitat.


METODOLOGIA:

• Grups molt reduïts :t’oferim classes en petit grup en les quals el nostre equip de professors t’explicarà tot allò que necessites aprendre per poder superar amb èxit la prova de la selectivitat.
• Classes pràctiques i teòriques de les matèries de la fase comuna i específica de les quals els alumnes s'han d'examinar.
 Hi ha també la possibilitat de fer classes particulars.
• Material propi de l’acadèmia com a suport.
• Simulacres d’exàmens: Una bona manera d’aprovar és practicar amb exàmens d’altres edicions. Es tracta d’analitzar l’estructura i extreure’n els punts més destacats.


se ven 4 ciudades del mundo donde se hablan diferentes idiomas


Graduat en 
E.S.O

• Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).
• De manera general, poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. 
• El cicle d’educació secundària per a les persones adultes s’organitza en tres àmbits: comunicació,científictecnològic i social.

METODOLOGIA:

• Grups molt reduïts: Els nostres cursos es fan en grups molt reduïts d'alumnes de tal manera que l'aprenentatge sigui més personalitzat. 
• Material didàctic: proporcionem dossiers elaborats pels nostres professors (apunts, exercicis, resums, exàmens d’anys anteriors, etc).

alumna en una librería con algunos libros en sus manos

Accés Cicles Formatius 
Grau Mitjà i Superior

• A l’Aula EDUCATIVA preparem les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.
• Es podran inscriure a les proves d'Accés a Cicles Formatius aquelles persones que compleixin amb els següents requisits:

Per a la prova de grau mitjà:

Poden accedir a aquests estudis les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació. Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les persones que tenen més de 16 anys, i les que els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

Per a la prova de grau superior:

Les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l’any natural en què s’inicia la formació.

METODOLOGIA:

• Grups molt reduïts: S'organitzen cursos de preparació tant de la part comuna del temari com de l'específica en petits grups amb l’objectiu de fer un seguiment molt personalitzat i seguir el ritme de cada alumne.
• Material didàctic : proporcionem dossiers elaborats pels nostres professors (apunts, exercicis, resums, exàmens d’anys anteriors, etc).

Accés universitat 
+25 i +45

A l’Aula Educativa preparem per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i majors de 45. Aquesta prova es convoca cada any en el mes de maig.

METODOLOGIA:

• Grups molt reduïts: Ens agrada treballar amb un petit grup d’alumnes amb l’objectiu que l’aprenentatge sigui més personalitzat.
• Material didàctic: proporcionem dossiers elaborats pels nostres professors (apunts, exercicis, resums, exàmens d’anys anteriors, etc).
• Simulacres d’exàmens: Una bona manera d’aprovar és practicar amb exàmens d’altres edicions. Es tracta d’analitzar l’estructura i extreure’n els punts més destacats.
• L'ensenyament es reforça amb exàmens periòdics i el seguiment del progrés de cada alumne.

En general per a totes les proves, t’ajudem a fer tots els tràmits oficials i et resolem qualsevol dubte burocràtic. També es pot disposar d’una aula d’estudi gratuïta on es podrà preparar exàmens, estudiar, fer deures, treballs...en un ambient de treball agradable i amb l’ajuda puntual dels nostres professors.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

• Gencat.cat. 
• Formació de persones adultes Clica aquí