info@academiaulaeducativa.com     930 130 277

IdiomesCatalà per a adults

• Organitzem cursos de català per a adults per a l’obtenció dels diferents nivells.
• Grups molt reduïts per aconseguir una atenció més individualitzada i seguir el ritme de cada alumne.
• Material proporcionat per l’acadèmia en forma de dossiers.

Servei de traducció i correcció

• Serveis linguïstics: 
Traducció, interpretació d'enllaç, correcció, edició, transcripció, assessorament lingüístic.

• Idiomes: 
català, espanyol,anglès, francès, àrab (clàssic i dialecte marroquí).

Anglès

Hi ha dues modalitats:

REFORÇ:

Reforçarem l’assignatura d’anglès que es fa a l’escola, amb els teus apunts de classe i exercicis complementaris de suport de l’acadèmia.

AMPLIACIÓ:

Ens adaptem a les teves necessitats. Necessitem saber quin és el teu nivell, què vols aprendre i quin és el teu objectiu, d’aquesta manera et podrem indicar quin és el millor curs que s’adapta a les teves necessitats.

Els alumnes aprenen els aspectes bàsics que conformen una llengua (gramàtica, vocabulari, pronunciació, expressió i comprensió oral i escrita, etc) amb l'ajuda de mètodes audiovisuals i jocs (convencionals i informàtics).


se ven 4 ciudades del mundo donde se hablan diferentes idiomas