info@academiaulaeducativa.com     930 130 277


Psicologia

• Dificultats de comportament: impulsivitat, agressivitat, falta d'habilitats socials.
• Transtorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat TDAH, problemes de comportament, dificultats d’aprenentatge. 
• Transtorns emocionals: Ansietat, pors, fòbies,inseguretat, depressió, baixa autoestima...
• Problemes de relació: Timidesa i dificultat en les relacions socials.
• Problemes amb l'alimentació infantil, transtorns de la son, control d'esfínters.
• Orientació i assessorament a pares en problemes de conducta, desobediència, hàbits d'autonomia...
• Retard del desenvolupament evolutiu.

Psicopedagogia

• Diagnosi i tractament d'alteracions en l'aprenentatge i del baix rendiment escolar; estratègies preventives...
• Tècniques d’estudi.

Logopèdia

Avaluació, diagnòstic i tractament en: 
• Trastorns de la parla: Dislàlia, Disglòsia, Disàrtria, Disfèmia.
 Trastorns del llenguatge: Disfàsia, Afàsia. retard simple del llenguatge,
 Alteracions de la lectura i l'escriptura:
   - Dislèxia, disgrafia, disortografia
   - Mecànica, velocitat i comprensió lectora 
 Dificultats i trastorns d’aprenentatge. 
 Deglució atípica i respiració oral.
 Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries, disfàgia.
 Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 Sordesa i hipoacúsia.