info@academiaulaeducativa.com     930 130 277


Aquests són els nostres serveis


Primària, E.S.O, Batxillerat i tècniques d'estudi.
Cursos de catalá per a adults. Preparació per a l'obtenció dels nivells B i C.
Dèficit d'atenció amb hiperactivitat, problemes de comportament, dificultats d'aprenentatge. Transtorns de l'estat ànim. Ansietat, pors, fòbies. Problemes amb l'alimentació infantil, transtorns de la son, control d'esfínters. Timidesa i dificultat en les relacions socials. Orientació i assessorament a pares en problemes de conducta, desobediència, hàbits d'autonomia...
Classes pràctiques i teòriques de les matèries específiques de les quals els alumnes s'han d'examinar. Aquestes classes es fan de forma personalitzada i també en grups de quatre alumnes com a màxim en horaris de matí o tarda.
S'ofereixen classes particulars segons les necessitats dels alumnes. Anglès: Els alumnes aprenen els aspectes bàsics que conformen una llengua (gramàtica, vocabulari, pronunciació, expressió i comprensió oral i escrita, etc) amb l'ajuda de mètodes audiovisuals i jocs (convencionals i informàtics) en grups reduïts o one-on-one (individual).
Diagnosi i tractament d'alteracions en l'aprenentatge i del baix rendiment escolar; estratègies preventives...
Preparació proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, a cicles formatius i a graduat en educació secundària. Els nostres cursos es fan en grups molt reduïts d'alumnes de tal manera que l'aprenentatge sigui més personalitzat.
Problemes d'articulació, alteracions de la fluïdesa verbal, alteracions en el llenguatge, retard o problemes en la lectura o l'escriptura, dislèxies, reeducacions de la veu, dificultats orofacials, deglució atípica...
Serveis linguïstics: Traducció, interpretació d'enllaç, correcció, edició, transcripció, assessorament lingüístic. Idiomes: català, espanyol, anglès, àrab.